Saplantılı Aşkın Erkekler Üzerindeki Etkileri

Saplantılı aşk, genellikle bir erkeğin bir kadına karşı duyduğu aşırı ve kontrol edilemeyen ilgi olarak ortaya çıkar. Bu durum, erkeğin kadını sürekli düşünmesine, onun hakkında hayal kurmasına ve genellikle onun dikkatini çekmek için çaba harcamasına neden olur. Saplantılı aşk, normal aşkın çok ötesine geçer ve bireyin günlük yaşamını, duygusal sağlığını ve genel mutluluğunu olumsuz etkiler.

Düşünsel Obsesyon: Saplantılı aşkın ilk belirtisi genellikle sürekli düşünmedir. Erkek, kadını günün her saatinde düşünebilir ve bu düşünceler genellikle kişinin konsantrasyonunu kaybetmesine ve diğer yaşam alanlarında sorunlar yaşamasına neden olur. Örneğin, Ahmet, yeni tanıştığı ve hoşlandığı Ayşe’yi sürekli olarak düşünüyor. Günün büyük bir kısmını Ayşe’nin neler yaptığını, nerede olduğunu ve onunla ne zaman tekrar iletişim kurabileceğini düşünerek geçiriyor. Bu durum, Ahmet’in işindeki performansını ve günlük rutinini olumsuz etkiliyor, çünkü zihnini işine odaklamakta zorlanıyor.

Duygusal Dalgalanmalar: Saplantılı aşk genellikle duygusal dalgalanmalara neden olur. Erkek, kadının dikkatini çekmek veya onunla iletişim kurmak konusunda başarısız olduğunda hayal kırıklığı ve üzüntü hissedebilir. Tersine, kadının ilgisini kazandığında veya onunla olumlu bir etkileşim yaşadığında aşırı mutluluk ve heyecan hissedebilir. Ahmet, Ayşe’ye bir mesaj attığında ve Ayşe hemen cevap verdiğinde çok mutlu ve heyecanlı hissediyor. Ancak, Ayşe cevap vermediğinde veya olumsuz bir yanıt verdiğinde, Ahmet derin bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşıyor.

Davranışsal Değişiklikler: Saplantılı aşk, erkeğin davranışlarını da etkiler. Kişi, kadının ilgisini çekmek için normalde yapmayacağı şeyler yapabilir, sosyal medyada sürekli kontrol etme veya kadını sürekli mesajlaşma gibi saplantılı davranışlar sergileyebilir. Ahmet, Ayşe’nin ilgisini çekmek için normalde yapmayacağı şeyler yapmaya başlıyor. Örneğin, Ayşe’nin sevdiği kafede saatlerce oturuyor ya da Ayşe’nin hoşlandığı konserlere gitmeye çalışıyor, böylece Ayşe ile tesadüfen karşılaşma ihtimalini artırıyor.

İlişkiler Üzerindeki Etkisi: Saplantılı aşk, erkeğin diğer ilişkilerini ve sosyal hayatını da olumsuz etkiler. Ailesi, arkadaşları ve işi gibi diğer önemli yaşam alanları ihmal edilebilir. Ahmet’in Ayşe’ye duyduğu saplantılı ilgi nedeniyle, ailesi ve arkadaşları ile olan ilişkileri olumsuz etkileniyor. Ahmet, Ayşe’ye daha fazla zaman ayırmak için arkadaşlarıyla görüşmeyi ve ailesini ziyaret etmeyi ihmal ediyor.

Düşük Özsaygı: Saplantılı aşk, genellikle erkeğin özsaygısını düşürebilir. Kadının ilgisini çekme konusundaki başarısızlık, kişinin kendini yetersiz ve değersiz hissetmesine neden olabilir. Ahmet, Ayşe tarafından reddedildiğinde veya Ayşe’nin ilgisini çekmekte başarısız olduğunda, kendini yetersiz ve değersiz hissediyor. Bu durum, Ahmet’in özsaygısının düşmesine ve genel olarak kendine olan güveninin azalmasına neden oluyor.

Saplantılı Aşk ve Normal Aşk Arasındaki Farklar

Bu iki tür aşk arasındaki bazı belirgin farklar:

Kontrol:

Normal aşkta bireyler, birbirlerine karşı hissettikleri duyguları kontrol edebilir ve dengeleyebilirler. Ancak saplantılı aşkta, bireyler genellikle duygularını kontrol edemez ve bu duygular, onların günlük yaşamını olumsuz etkiler.

Takıntı:

Saplantılı aşkta birey, diğer kişiyi sürekli düşünür ve onunla ilgili hayal kurar, bu durum ise normal aşkta bu kadar yoğun yaşanmaz.

Bağımsızlık:

Normal aşk, bireylerin bağımsızlıklarını korumalarına ve kendi hayatlarını sürdürmelerine olanak tanır, fakat saplantılı aşkta birey, diğer kişiye olan bağımlılığı nedeniyle bağımsızlığını kaybedebilir.

Karşılıklılık:

Normal aşk, genellikle karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde gelişir, oysa saplantılı aşk tek taraflı olabilir ve karşılıklı olmayan bir takıntı üzerine kurulmuş olabilir.

Güvenlik ve Huzur:

Normal aşk, bireylere güvenlik ve huzur hissi verirken, saplantılı aşk genellikle kaygı, korku ve belirsizlikle ilişkilidir.

Gelecek Planları:

Normal aşkta bireyler, gelecek planları yapabilir ve birlikte büyümeyi hedefleyebilirler. Saplantılı aşkta ise birey genellikle sadece diğer kişiye odaklanır ve kişisel veya ortak hedefler belirlemez.

Takdir:

Normal aşkta bireyler, birbirlerinin farklı yönlerini ve bireysel başarılarını takdir ederler. Saplantılı aşkta ise birey, genellikle diğer kişinin gerçek kimliğini görmekte zorlanır ve onu idealize eder.

Gelişim:

Normal aşk, bireylerin birbirlerini olumlu bir şekilde etkilemelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına olanak tanır. Saplantılı aşkta ise birey genellikle diğer kişinin onayını ve takdirini arar, bu da kişisel gelişimlerini engelleyebilir.

Saplantılı Aşkın Psikolojik ve Duygusal Nedenleri

Bağlanma Stilleri:

Saplantılı aşkın kökeninde genellikle erkeğin kaygılı bağlanma stili yatar. Bu tarz bağlanma stili taşıyan erkekler, reddedilme ve terk edilme korkusu taşırlar, bu da onları kadına karşı aşırı bağlı ve takıntılı hale getirir. Örneğin, erkek çocukluk döneminde ailesi tarafından sürekli reddedilmişse, bu, yetişkinlikte kadınlarla ilişkilerinde aşırı kaygılı ve takıntılı bir bağlanma stilini benimsemesine neden olabilir. Aşık olduğu kadını kaybetme korkusu, onun kadına karşı aşırı korumacı ve kontrolcü olmasına neden olabilir.

Düşük Özsaygı:

Düşük özsaygı, erkeğin kadın tarafından onaylanma ve takdir edilme ihtiyacını artırabilir, bu da saplantılı aşk davranışlarına yol açabilir. Bir erkek, düşük özsaygı nedeniyle kadının onayını ve takdirini sürekli arayabilir. Örneğin, kadının sürekli ilgisini ve onayını alamazsa, kendini değersiz ve yetersiz hissedebilir.

Hayal Kırıklığı Toleransının Düşüklüğü:

Erkekler, hayal kırıklığı ve reddedilme ile başa çıkmakta zorlanırlarsa, bu durum saplantılı aşkın ortaya çıkmasına neden olabilir. Erkek, kadın tarafından reddedildiğinde bu durumu tolere edemeyebilir ve bu, onun kadını sürekli ikna etme veya onun dikkatini çekme çabalarına yol açabilir.

Fantaziye Kaçış:

Saplantılı aşk, erkeklerin zor gerçeklerden kaçmasına ve idealize edilmiş bir romantik ilişki fantazisi yaratmasına olanak tanır. Stresli ve zor bir iş hayatı olan bir erkek, saplantılı aşk sayesinde günlük hayatının monotonluğundan ve stresinden kaçabilir. Kadınla idealize edilmiş romantik anlar yaşayarak, hayatındaki diğer zorlukları unutmayı tercih edebilir.

Kontrol İhtiyacı:

Erkekler, ilişkilerinde kontrol ihtiyacı duyuyor olabilirler ve bu kontrolü kaybettiklerini hissederlerse, saplantılı aşk davranışlarına başvurabilirler. Bir erkek, ilişkisinde kontrolü kaybettiğini hissederse, bu durumu telafi etmek için kadına karşı saplantılı bir şekilde kontrolcü davranışlar sergileyebilir. Örneğin, kadının nerede olduğunu, kimlerle zaman geçirdiğini sürekli kontrol etmeye çalışabilir.

Geçmiş Travmalar:

Erkeklerin geçmişte yaşadıkları travmalar, onların saplantılı aşk yaşamasına neden olabilir. Örneğin, bir erkek çocukluk döneminde terk edilme ya da reddedilme yaşamışsa, bu deneyimler yetişkin yaşamındaki ilişkilerine de yansıyabilir.

Yetersiz İletişim Becerileri:

Erkek, duygularını ve ihtiyaçlarını açıkça ifade etmekte zorlanıyor olabilir, bu da onun kadınla olan ilişkisinde pasif-agresif davranışlar sergilemesine neden olabilir. İletişim becerilerinin eksikliği, erkeği kadının onu anlamasını ve ona karşılık vermesini beklerken sürekli hayal kırıklığına uğratır.

Saplantılı Aşkın Etkileri

Günlük Yaşam Üzerindeki Etkiler:

Erkek, saplantılı aşkın etkisi altında kaldığında, günlük görevlerini ve sorumluluklarını ihmal edebilir. Örneğin, işini veya okulunu ihmal edebilir, hatta kadının ilgisini çekmek için maddi sıkıntıya düşebilir.

Zihinsel ve Duygusal Durum Üzerindeki Etkiler:

Saplantılı aşk, erkeğin zihinsel ve duygusal durumunu olumsuz etkileyebilir. Sürekli kaygı, stres, ve yetersizlik duyguları yaşamasına neden olabilir. Kadın tarafından reddedilme korkusu, erkeğin ruh halinde dalgalanmalara neden olabilir.

İlişkiler Üzerindeki Etkiler:

Saplantılı aşk, erkeğin diğer ilişkilerini de olumsuz etkiler. Ailesi, arkadaşları veya iş arkadaşlarıyla olan ilişkileri zedelenebilir, çünkü tüm zamanını ve enerjisini saplantı nesnesi olan kadına harcar.

Özsaygı ve Özgüven Üzerindeki Etkiler:

Erkeğin özsaygısı ve özgüveni, kadının ona olan ilgisine ve tepkilerine bağlı hale gelebilir. Kadın tarafından olumsuz bir geri bildirim alırsa, bu erkeğin özsaygısını ve özgüvenini ciddi şekilde zedeler.

Bağımlılık Yapıcı Davranışlar:

Saplantılı aşkın getirdiği duygusal stres, erkeği bağımlılık yapıcı davranışlara itebilir. Örneğin, alkol veya madde kullanımına başvurabilir.

Sağlık Üzerindeki Etkiler:

Saplantılı aşk stresi, erkeğin fiziksel sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Uykusuzluk, yeme bozuklukları ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi sağlık problemleri yaşayabilir.

Kişisel Gelişim ve Kendini Keşfetme Üzerindeki Etkiler:

Erkek, saplantılı aşkın etkisi altında kişisel gelişimini ve kendini keşfetmeyi ihmal edebilir. Kendi ilgi alanlarını ve hedeflerini keşfetmek yerine, tüm enerjisini kadını etkilemeye ve onun ilgisini çekmeye harcar.

Saplantılı Aşktan Kurtulmanın Yol Haritası

Farkındalık Geliştirme:

Erkeklerin, saplantılı aşkın farkına varabilmesi için duygularını ve bu duyguların günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini anlamaları gerekir. Farkındalık geliştirmek adına aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz:

Günlük Tutma: Duygularınızı, düşüncelerinizi ve saplantılı aşkın günlük yaşamınıza nasıl etki ettiğini yazın. Örneğin, gün içinde saplantı nesnesini kaç kere düşündüğünüzü ve bu düşüncelerin sizde nasıl bir his yarattığını not alın.

Düşünce Duraklatma: Saplantılı düşünceler geldiğinde, bu düşüncelerin farkına varın ve onları değerlendirin. Bu düşünceler gerçekçi mi? Sağlıklı mı? Örneğin, saplantı nesnesiyle ilgili hayal kurarken, bu düşüncelerin gerçekçi olup olmadığını değerlendirin.

Duygusal Farkındalık Pratiği: Hangi duyguların saplantılı düşünceleri tetiklediğini anlamak için duygusal farkındalık pratiği yapın. Örneğin, yalnızlık veya reddedilme korkusu gibi duyguların farkına varın.

Profesyonel Yardım Alın:

Profesyonel yardım almak, erkeklerin saplantılı aşkın kök nedenlerini anlamalarına ve bu duyguları nasıl yöneteceklerini öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Terapi Seansları: Bir terapist, geçmiş ilişkilerdeki sorunları ve bu sorunların nasıl saplantılı aşka yol açtığını tartışabilir. Terapist ayrıca, erkeklerin bu duyguları nasıl yöneteceklerini öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Grup Terapisi: Benzer sorunları yaşayan diğer erkeklerle deneyimlerinizi paylaşarak, saplantılı aşktan kurtulma sürecini daha anlamlı ve destekleyici hale getirebilirsiniz.

İletişimi Kesin:

Saplantı durumunu yaratan kadınla tüm iletişimi kesin. Bunun için “İletişim Yok” kuralını uygulayın.

Sosyal Medya Bağlantılarını Kesme: Sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakın ve telefon numarasını silin. Sosyal medya uygulamalarını telefonunuzdan kaldırarak başlayabilir ve bu süre zarfında saplantılı aşkın üstesinden gelmeye odaklanabilirsiniz.

Engelleme: Gerekirse, saplantı nesnesini telefonunuzdan ve sosyal medya hesaplarınızdan engelleyin. Bu, iletişimi kesmek ve saplantılı düşüncelerden uzaklaşmak için önemli bir adımdır.

Ortak Arkadaşlarla İletişimi Sınırlama: Ortak arkadaşlarınız varsa, onlarla olan iletişiminizi sınırlayın veya saplantı nesnesi hakkında konuşmamalarını rica edin.

Yeni Hobiler ve İlgi Alanları Keşfedin:

Zihninizi meşgul edecek ve saplantılı aşktan uzaklaşmanıza yardımcı olacak yeni hobiler ve ilgi alanları keşfedin.

Spor ve Egzersiz: Düzenli egzersiz, stresi azaltabilir ve zihinsel sağlığınızı iyileştirebilir. Örneğin, haftada en az 3-4 kez spor salonuna gitmek veya koşuya çıkmak gibi rutinler geliştirin.

Sanatsal ve Yaratıcı Aktiviteler: Resim yapma, müzikle uğraşma veya yazma gibi sanatsal ve yaratıcı aktiviteler, duygularınızı sağlıklı bir şekilde ifade etmenize yardımcı olabilir.

Sosyal Aktiviteler: Yeni insanlarla tanışmak ve sosyal ilişkiler kurmak, saplantılı aşkın üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Örneğin, yerel bir spor kulübüne katılarak veya hobilerinizle ilgili gruplara katılarak yeni arkadaşlar edinin.

Zamanı Etkili Kullanma:

Zamanınızı etkili bir şekilde kullanarak, saplantılı aşk düşüncelerinden uzaklaşabilir ve kişisel gelişim üzerine odaklanabilirsiniz.

Zaman Yönetimi Teknikleri: Pomodoro tekniği gibi zaman yönetimi tekniklerini kullanarak, gününüzü daha etkili bir şekilde planlayın ve zihninizi meşgul edin.

Öz Gelişim Kitapları Okuma: Öz gelişim kitapları okuyarak, kişisel gelişim üzerine odaklanın ve saplantılı aşkın üstesinden gelmek için yeni stratejiler öğrenin.

Online Kurslar: Yeni beceriler öğrenmek ve kariyerinizi geliştirmek için online kurslara katılın. Bu, saplantılı aşk düşüncelerinden uzaklaşmanıza ve kişisel gelişim üzerine odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Sağlıklı İlişkiler Kurun

Saplantılı aşkın bir sonucu olarak, sağlıksız ilişki dinamiklerine sıkışıp kalmak mümkündür. Sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurarak, bu döngüyü kırabilir ve kişisel iyileşme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

 • Sağlıklı İlişki Özellikleri: Sağlıklı bir ilişkide saygı, güven, açık iletişim ve karşılıklı destek bulunur. Ayrıca, bireysel bağımsızlık ve kişisel sınırlar da vardır.
 • Sağlıklı İlişkiler Kurma: Sosyal etkinliklere katılın, yeni insanlarla tanışın ve sağlıklı ilişki dinamiklerini tanıyın. Ayrıca, eski ilişkinizin neden sağlıksız olduğunu anlamak için zaman ayırın ve bu konuda dersler çıkarın.

Zaman Ayırın

Saplantılı aşktan iyileşmek zaman alabilir. Kendinize bu süreçte sabırlı olmayı ve zaman tanımayı öğretin.

 • Kendi İle Zaman Geçirin: Kendinizi tanımak, kişisel ilgi alanlarınızı keşfetmek ve bağımsızlığınızı geliştirmek için zaman ayırın.
 • İyileşme Süreci: İyileşme sürecini acele etmeyin; duygularınızı ve düşüncelerinizi kabul edin ve onlarla çalışarak zamanla iyileşin.

Olumlu Affirmasyonlar Kullanın

Olumlu affirmasyonlar, özsaygınızı ve özgüveninizi artırabilir ve negatif düşünce kalıplarını değiştirebilir.

 • Günlük Affirmasyonlar: “Ben yeterliyim”, “Ben güçlüyüm” ve “Ben sevilmeye layığım” gibi olumlu cümleler kullanarak günlük affirmasyonlar yapın.
 • Olumlu Düşünce Pratiği: Kendinizi olumlu ve güçlendirici düşüncelerle çevreleyin ve zaman içinde bu düşüncelerin saplantılı düşünceleri değiştirmesine izin verin.

Meditasyon ve Farkındalık Pratiği Yapın

Meditasyon ve farkındalık pratiği, zihninizi sakinleştirir ve saplantılı düşüncelerin üstesinden gelmenize yardımcı olur.

 • Günlük Meditasyon: Sabahları veya akşamları 10-15 dakikalık meditasyon seansları düzenleyerek başlayın. Meditasyon, zihinsel berraklık ve iç huzur sağlayabilir.
 • Farkındalık Pratiği: Günlük aktiviteleriniz sırasında farkındalık pratiği yaparak, şimdiki anı yaşayın ve zihinsel dikkatinizi saplantılı düşüncelerden uzaklaştırın.

Eğitim ve Kendini Geliştirme

Saplantılı aşk ve ilişkiler hakkında eğitim alarak, daha sağlıklı ilişki dinamikleri hakkında bilgi edinin ve kendinizi geliştirin.

 • Online Kurslar ve Atölyeler: İlişkiler, iletişim becerileri ve kişisel gelişim üzerine online kurslar ve atölyeler alarak bilgilerinizi artırın.
 • Kitaplar ve Makaleler: Sağlıklı ilişkiler ve kişisel gelişim üzerine kitaplar okuyun ve güvenilir kaynaklardan makaleler okuyarak bilgi edinin.

Saplantıdan Kurtulmak İçin Uygulanacak Hayati Taktik: Tabak Çevirme

Rollo Tomassi’nin “Tabak Çevirme” teorisi, bir erkeğin aynı anda birden fazla romantik veya cinsel ilgiyi takip etmesi gerektiğini öne sürer; bu durum metaforik olarak bir performansçının birden fazla tabağı direklerde döndürmesine benzetilir. Bu yaklaşım, erkeklerin belirli bir kadına karşı aşırı derecede takıntılı olmasının önüne geçer. Bu teoriyi takıntıyı aşmak ve alternatif flört seçenekleri yaratmak için nasıl kullanırsınız?

 • Karşılıklı Olmayan İlişkiler: Sadece birine odaklanmak yerine birden fazla kadınla çıkma veya onlarla etkileşimde bulunarak karşılıklı olmayan ilişkileri benimseyin. Bu, tabak çevirme teorisinin çekirdeğidir, çünkü bu yaklaşım duygusal ve zihinsel yatırımı birden fazla etkileşim arasında dağıtarak herhangi biri üzerindeki takıntıyı azaltır​​.
 • Kendini Geliştirme: Daha geniş bir kadın yelpazesi için daha çekici hale gelmek amacıyla kendini geliştirme üzerinde çalışın. Bu, güven geliştirmek, kişisel ilgi alanlarını takip etmek ve fiziksel uygunluğu geliştirmek gibi diğer yönleri içerir.
 • Sosyal Çevreleri Genişletme: Sosyal çevreleri genişletin ve farklı kadınlarla tanışma ve etkileşimde bulunma fırsatları sunan sosyal aktivitelere katılın. Böylece, bir erkek kendisi için daha fazla seçenek yaratabilir, bu da tabak çevirmenin temelini oluşturur.
 • Bolluk Zihniyeti: Sayısız potansiyel romantik veya cinsel partner olduğunu kabul eden bir bolluk zihniyeti benimseyin. Bu zihniyet, seçim duygusunu teşvik ederek ve kayıp veya reddetme korkusunu azaltarak tabak çevirme yaklaşımını kolaylaştırır.
 • İletişim: İlgili kadınlarla karşılıklı olmayan ilişkileri dürüstçe iletişim kurarak net sınırlar ve beklentiler belirleyin. Bu şeffaflık, birden fazla etkileşimin dinamiklerini yönetmeye ve potansiyel komplikasyonları azaltmaya yardımcı olur​.
 • Değer Önerisi: Kendinizi rekabet edilmeye değer başarılı bir partner olarak konumlandırın. Bu algılanan değer, daha fazla kadını çeker, böylece daha fazla “tabak” çevirmek mümkün olur​.
 • Çerçeve Kontrolü: Güçlü bir çerçeve sürdürün ve ilgi alanlarınıza hizmet etmeyen etkileşimlerden vazgeçmeye istekli olun. Güçlü bir çerçeve ve vazgeçme isteği, çekiciliği artırabilir ve birden fazla etkileşimi eşzamanlı olarak sürdürmeye yardımcı olabilir​.
 • Sürekli Değerlendirme: Etkileşimleri sürekli olarak değerlendirin, deneyimlerden öğrenin ve etkili bir şekilde birden fazla ilişkiyi yönetmek ve duygusal bir denge sağlamak için yaklaşımı gerektiği gibi ayarlayın.

Bu yaklaşım, Tomassi’nin teorisine göre, erkeklerin romantik yaşamları üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmalarına, deneyimlerini zenginleştirmelerine ve potansiyel olarak daha tatmin edici ilişkiler bulmalarına olanak tanır. Saplantılardan ve takıntılardan erkekleri korur.

İlişkiler Konusunda Kaynak Tavsiyesi: Çekici Alfa Serisi

Kadınlarla iletişim, flört ve ilişkiler konusunda 11 yıllık deneyimi hap gibi tek seferde yutmak ister misin? “Çekici Alfa Serisi” e-kitap setini okuyarak kendi en çekici halini ortaya çıkarabilirsin.

Basit etkileme taktikleriyle şimdiye kadar sonuç alamadıysan bunun sebebi rol yaptığın içindi. Bu kitapları okuyarak rol yapmadan kendini baştan aşağı değiştirerek gerçek bir alfa erkeğine dönüşmenin sırlarını keşfedebilirsin.

Toplam 503 sayfalık Türkiye’nin en kapsamlı ilişki setine sahip ol.

BURADAN detaylı bilgi alabilirsin.

 

çekici alfa banner

 

Tabak Çevirme Konusunda Kaynaklar: