Gaslighting Nedir?

Gaslighting, psikolojik manipülasyonun kurnaz ve zararlı bir formudur. Bireylerin, genellikle bir ilişki içerisinde, kendi düşüncelerini, hafızalarını ve hatta zihinsel sağlıklarını sorgulamalarına neden olan bir manipülasyon taktiğini tanımlar. Gaslighting, manipülatörün kurbanının gerçeklik algısını bozarak onun üzerinde kontrol ve güç kazanmasını amaçlar. Bu tür bir manipülasyon, kurbanın kendine güvensizlik, kafa karışıklığı ve bağımlılık duyguları yaşamasına neden olabilir.

Gaslighting’in Tanımı:

Gaslighting, bir bireyin veya bir grup insanın, genellikle zaman içinde ve sürekli bir şekilde, kendi düşüncelerinin geçerliliğini, hafızalarını, yargılarını ve gerçeklik algılarını sorgulamalarına neden olacak şekilde psikolojik olarak manipüle edilmesini ifade eder. Gaslighting taktiği, manipülatörün kurbanına kendini kötü, yanılmış veya deli hissettirerek onun üzerinde kontrol ve güç kazanmasını hedefler.

Psikolojik Manipülasyonun Anlamı:

Psikolojik manipülasyon, bir bireyin veya grubun düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını değiştirmek amacıyla bilinçli olarak kafa karışıklığı, yanıltma ve ikna tekniklerini kullanmasıdır. Manipülatör, genellikle kendi çıkarları veya kontrol amacıyla, kurbanın düşüncelerini ve gerçeklik algısını saptırmaya çalışır.

Gaslighting ve Gerçeklik Algısının Bozulması:

Gaslighting, kurbanın gerçeklik algısını bozar ve onun olayları ve durumları doğru bir şekilde anlamasını zorlaştırır. Manipülatör, genellikle durumları çarpıtarak, yalan söyleyerek, inkâr ederek ve/veya bilgi saklayarak kurbanın gerçeklik algısını bozar. Zamanla, kurban, manipülatörün söylediklerini ve yaptıklarını sorgulamaktan vazgeçebilir ve manipülatörün gerçekliği belirlediğine inanabilir. Bu, kurbanın kendine olan güvenini kaybetmesine ve manipülatöre olan bağımlılığının artmasına neden olur.

Gaslighting, erkekler ve kadınlar tarafından uygulanabilir ve ilişkilerde ciddi zararlara neden olabilir. Bu zararlı manipülasyon taktiğini anlamak ve tanımak, bireylerin bu tür zararlı ilişkilerden kaçınmalarına ve/veya bu tür ilişkilerde sağlıklı sınırlar koymalarına yardımcı olabilir.

Gaslighting, küçük zararsız gibi görünen başlangıçlarla ilişkide kendini gösterebilir ve zamanla, manipülasyonun dozu artar. Bu durum, erkekleri duygusal kaosa sürükleyebilir ve ilişkilerinde ciddi sorunlara neden olabilir. Kadınlar tarafından erkeklere yöneltilen gaslighting, genellikle erkeğin kendi duygularını ve hafızasını sorgulamasına neden olan bir dizi manipülatif davranışı içerir.

Gaslighting’in Evrimi:

Gaslighting davranışları genellikle küçük inkârlar, çelişkili ifadeler ve bireyin duygularını geçersiz kılma eylemleri ile başlar. Zaman içinde, bu tür manipülasyonlar artar ve daha karmaşık hale gelir. Gaslighting uygulayıcısı, genellikle kurbanının kendisine daha fazla bağımlı hale gelmesini sağlamak amacıyla, kurbanın gerçeklik algısını ve kendine olan güvenini bozmaya yönelik taktikler kullanır. Manipülasyonun sürekliliği ve şiddeti, kurbanın kendi hafızasına ve yargılarına olan güvenini kaybetmesine, dolayısıyla manipülatöre daha fazla bağımlı hale gelmesine neden olabilir.

Duygusal Kaos ve Bağımlılık:

Erkekler, gaslighting karşısında duygusal bir kaosa sürüklenebilirler. Kendi duygularını ve hafızalarını sürekli olarak sorgulamak, anksiyete, depresyon ve düşük özsaygı gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Ayrıca, erkekler bu durumda kendilerini savunmasız ve yetersiz hissedebilirler, bu da ilişkilerinde ve genel yaşamlarında stres ve çatışmalara neden olabilir.

Gaslighting’in bir diğer zararlı etkisi, erkeklerin manipülatif partnerlerine bağımlı hale gelmesidir. Erkekler, gaslighting uygulayıcısının onayını ve onun “gerçeklik” versiyonunu aramaya başlayabilirler. Bu bağımlılık, erkeklerin ilişkide kalmasını ve daha fazla zarar görmesini sağlayabilir, aynı zamanda onları sağlıklı destek sistemlerinden ve dış ilişkilerden izole edebilir.

İlişkilerin Zarar Görmesi:

Gaslighting, erkeklerin ilişkilerini ciddi şekilde zedeleyebilir. İlişkilerde güven ve açık iletişim olmaksızın, ilişkinin büyümesi ve gelişmesi zorlaşır. Gaslighting, ilişkideki dengeyi bozar ve erkeklerin duygusal ve psikolojik olarak zarar görmesine neden olur. Uzun vadede, gaslighting ilişkinin çökmesine, erkeğin psikolojik sağlığının bozulmasına ve genel yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Gaslighting’i tanımak ve bu tür manipülasyonları ilişkilerinde belirlemek, erkeklerin sağlıklı sınırlar koymasına ve bu zararlı davranışları durdurmasına yardımcı olabilir. Erkeklerin gaslighting’e maruz kalmaları durumunda profesyonel yardım alması ve sağlıklı iletişim becerilerini geliştirmesi önemlidir.

İlişkilerde Gaslighting Örnekleri

Kadınların Kullandığı Tipik Gaslighting İfadeleri:

 1. Inkar:
  • “Bunu hiç söylemedim, sen yanlış hatırlıyorsun.”
  • “Seninle böyle bir konuşma yapmadık.”
 2. Geçersiz Kılma:
  • “Sanırım çok duygusalsın.”
  • “Sen her şeyi çok ciddiye alıyorsun.”
 3. Unutturma / Şüphe Uyandırma:
  • “Bu konuşmayı hiç hatırlamıyorum, sanırım karıştırıyorsun.”
  • “Bunu daha önce hiç duymadım, belki yanlış hatırlıyorsundur.”
 4. Kafa Karıştırma:
  • “Yanlış anladın, ben öyle demek istemedim.”
  • “Sanırım beni yanlış anlıyorsun.”
 5. Çelişkili Bilgiler:
  • “Dün tam tersini söylemiştin, şimdi neden fikrini değiştirdin?”
  • “Önce buna tamam dedin, şimdi neden hayır diyorsun?”

Erkeğin Gaslighting’e Maruz Kaldığının Belirtileri:

 • Bilgi Saklama: Kadın, erkeği dışarıda olduğu bir konuşmadan haberdar etmeyerek ve sonra bu konuşmanın yapıldığını iddia ederek erkeği şüphelendirebilir.
 • Çifte Standartlar: Kadın, erkeği sürekli olarak değişen standartlar ve beklentilerle karşı karşıya bırakarak erkeği kafasını karıştırabilir.
 • Çifte Mesajlar: Kadın, aynı konu hakkında çelişkili mesajlar vererek erkeğin ne düşündüğünü ve ne hissettiğini anlamasını zorlaştırabilir.
 • Aşağılama ve Küçümseme: Kadın, erkeğin özsaygısını zedeleme ve onu aşağılama yoluyla kontrol altına alabilir.
 • Yalancı Şahitlik: Kadın, diğer insanları da manipülasyonuna dahil ederek erkeği daha da izole edebilir ve onun gerçeklik algısını bozar.

Gaslighting’in Psikolojik Kökenleri: Narsisizm ve Sosyopati

Narsist ve Sosyopat Kadınların Gaslighting Kullanmalarının Temel Sebepleri:

Kontrol ve Güç Kazanma:

Narsist ve sosyopat kadınlar, gaslighting’i bir kontrol ve güç kazanma aracı olarak kullanabilirler. Bu, onlara ilişkide üstünlük sağlar ve diğerlerini manipüle etmelerine olanak tanır.

Kendi Sahte Benliklerini Koruma:

Narsist kadınlar, idealize edilmiş bir benlik imajı oluştururlar ve gaslighting, bu sahte benliklerini korumalarına yardımcı olur. Her türlü eleştiriyi veya reddi, bu sahte benliği tehdit eden bir saldırı olarak görürler.

Empati Eksikliği:

Sosyopat kadınlar, genellikle empati eksikliği yaşarlar ve bu nedenle başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını göz ardı ederler. Gaslighting, sosyopatların kendi çıkarları için başkalarını manipüle etmelerine olanak tanır.

Narsist ve Sosyopat Kadınların Gaslighting ile Elde Etmeye Çalıştıkları Psikolojik Kazançlar:

Bağımlılık Yaratma:

Gaslighting, kurbanları kendilerine bağımlı hale getirerek narsist ve sosyopat kadınların istediklerini elde etmelerine yardımcı olur. Bu bağımlılık, kurbanların manipülatörlerin gerçekliğini kabul etmelerini ve onlara daha fazla bağlanmalarını sağlar.

Sorumluluktan Kaçma:

Gaslighting, narsist ve sosyopat kadınların ilişkideki veya kişisel sorunlardan kaçınmalarına ve sorumluluk almak zorunda kalmamalarına olanak tanır.

Yıkıcı Davranışları Meşrulaştırma:

Gaslighting, narsist ve sosyopat kadınların yıkıcı davranışlarını meşrulaştırmalarına ve bu davranışları haklı çıkarmalarına yardımcı olur.

Kendi İç Çatışmalarını Çözme:

Gaslighting, narsist ve sosyopat kadınların kendi iç çatışmalarını ve bilişsel uyumsuzluklarını çözerek psikolojik rahatlama elde etmelerine yardımcı olur.

Narsist ve sosyopat kadınların gaslighting kullanmalarının psikolojik kökenleri, genellikle derinlemesine bir kontrol ihtiyacı, empati eksikliği ve kendi sahte benliklerini koruma arzusundan kaynaklanır. Gaslighting, bu kadınların ilişkilerde ve sosyal etkileşimlerde kontrolü ele almasına ve psikolojik kazançlar elde etmesine olanak tanır.

Gaslighting’i Tanıma:

İnkar ve Unutma:

Partneriniz sık sık söylediklerini inkar ediyor veya önemli konuları unuttuğunu iddia ediyorsa, bu bir gaslighting belirtisi olabilir.

Gerçeklik Kontrolü:

Sıkça gerçekliğinizi kontrol ediyor ve hafızanızı sorguluyorsanız, bu durum gaslighting’in bir işareti olabilir.

Aşağılama ve Küçümseme:

Eğer partneriniz sürekli olarak sizin fikirlerinizi ve duygularınızı küçümsüyor veya aşağılıyorsa, bu ciddi bir gaslighting belirtisidir.

Sürekli Şüphe:

Partnerinizin sözleri ve davranışları yüzünden sürekli olarak kendinizden ve algılarınızdan şüphe ediyorsanız, gaslighting ile muhatap oluyor olabilirsiniz.

Gaslighting İle Başa Çıkma Stratejileri:

Sakin ve Kontrollü Tepkiler:

Gaslighting yapan birine tepki verirken sakin ve kontrol altında olmak önemlidir. Örneğin, “Bana ‘bunu hatırlamıyor olmalısın’ dediğinde, bu konuşmayı daha sonra hatırlamamı zorlaştırıyor ve bana karşı adil olmadığını hissettiriyor” diyebilirsiniz.

Gözlemlerinizi ve Duygularınızı İfade Edin:

“Seninle bu konuyu tartıştığımızı açıkça hatırlıyorum ve şimdi inkar ettiğini görmek beni üzüyor” veya “Bu durumda bana dürüst olmadığını hissediyorum ve bu, bana güvensizlik hissi veriyor” gibi cümleler kullanabilirsiniz.

Doğrulama ve Destek Arayışı:

Başkalarına danışarak ve güvendiğiniz kişilerle konuşarak yaşadıklarınızı doğrulayın. “Ben bu durumu yanlış anlamış olabilir miyim? Sen de bu konuşmayı hatırlıyor musun?” gibi sorular sorarak doğrulama alabilirsiniz.

Sınırlar Belirleyin ve Bunlara Bağlı Kalın:

“Bu tür konuşmaların ilişkimiz üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bu tür konuşmaları gelecekte nasıl önleyeceğimizi konuşmalıyız” gibi cümlelerle sınırlarınızı belirtin.

Karşılıklı Anlayış ve İletişim:

“Benim duygularım ve deneyimlerim hakkında konuşabilmemiz, ilişkimiz için önemli. Bunu nasıl daha sağlıklı bir şekilde yapabileceğimizi konuşabilir miyiz?” gibi cümleler kullanarak açık iletişim kanalları oluşturun. Yaşananları ve hissettiklerinizi açıkça ve dürüstçe paylaşın. Manipülatif davranışları nazik bir şekilde ifade edin.

Yazılı Kayıtlar Kullanın:

Gaslighting yapan biriyle önemli konuşmalar yaparken yazılı kayıtlar oluşturun. Örneğin, e-posta veya mesajlaşma uygulamalarını kullanarak konuşmaları kaydedin. Olumsuz bir durum yaşandığında, somut ve belgelenmiş gerçekleri kullanarak argümanlarınızı destekleyin.

Profesyonel Yardım Alın:

Gaslighting yapan biriyle ilişkinizde zorluklar yaşıyorsanız, bir ilişki danışmanı veya terapist ile çalışmayı düşünün.

Eğitim ve Kişisel Gelişim:

Gaslighting ve diğer manipülatif davranışlar hakkında bilgi edinmek ve kişisel farkındalık ve iletişim becerilerinizi geliştirmek, bu tür zor durumlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmak için önemlidir.

Gashlighting’e Karşı Son Tavsiyeler

 • Çift terapisi veya bireysel terapi, gaslighting’in üstesinden gelmek ve ilişkide sağlıklı iletişim kurabilmek için yardımcı olabilir.
 • Kişisel sınırlarınızı belirleyin ve bu sınırları net bir şekilde ifade edin.
 • Gaslighting davranışlarını kabul etmeyin ve kişisel sınırlarınızı koruyun.
 • Kendi değerlerinizi ve ihtiyaçlarınızı tanıyın, ve bunları açıkça ifade edin.
 • Gaslighting’in ilişki üzerindeki etkilerini değerlendirin ve ilişkinin sizin için sağlıklı olup olmadığını gözden geçirin.
 • Kararlarınızı bağımsız bir şekilde alın ve manipülatif davranışlara karşı durun.

İlişkiler Konusunda Kaynak Tavsiyesi: Çekici Alfa Serisi

Kadınlarla iletişim, flört ve ilişkiler konusunda 11 yıllık deneyimi hap gibi tek seferde yutmak ister misin? “Çekici Alfa Serisi” e-kitap setini okuyarak kendi en çekici halini ortaya çıkarabilirsin.

Basit etkileme taktikleriyle şimdiye kadar sonuç alamadıysan bunun sebebi rol yaptığın içindi. Bu kitapları okuyarak rol yapmadan kendini baştan aşağı değiştirerek gerçek bir alfa erkeğine dönüşmenin sırlarını keşfedebilirsin.

Toplam 503 sayfalık Türkiye’nin en kapsamlı ilişki setine sahip ol.

BURADAN detaylı bilgi alabilirsin.

 

çekici alfa banner