Duygusal Korunma Mekanizmaları Tanımı: Duygusal korunma mekanizmaları, bireylerin duygusal acıdan korunmalarına ve psikolojik dengeyi sürdürmelerine yardımcı olan otomatik reaksiyonlardır. Erkeklerde sıkça rastlanan duygusal korunma mekanizmaları arasında inkar, baskılama, projeksiyon, yer değiştirme, duygusal kayıtsızlık gösterme, rasyonalizasyon, duygusal kaçış, karar verme reaksiyonu ve süblimasyon bulunur​. Örnek: Bir erkek, bir kadından hoşlanıyor ama bu duygularını ifade etmekten korkuyor. Duygusal korunma mekanizması olarak inkarı kullanabilir ve bu duygularını kendisine ve diğerlerine inkar edebilir.

İlişkilerde Duygusal Duvarlar: Erkekler, duygusal zarar görmekten kaçınmak ve baskın cinsiyet rollerine uyum sağlamak amacıyla ilişkilerde duygusal duvarlar inşa edebilirler. Bu duvarlar, erkekleri kadınların duygusal açıklıklarından ve olası reddetmelerinden korur, ancak aynı zamanda duygusal bağlantı ve anlayışı engeller​. Örnek: Bir erkek, önceki ilişkilerinde reddedilme deneyimleri yaşamışsa, yeni bir ilişkide duygusal duvarlar inşa edebilir. Bu duvarlar, erkeği olası bir reddetmeden korur ama aynı zamanda yeni ilişkisinde duygusal bir bağlantı kurmasını zorlaştırır.

Duygusal Kontrol ve Regülasyon: Erkekler, ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla duygusal kontrol ve regülasyon stratejileri geliştirebilir. Örneğin, erkekler genellikle olumsuz duyguları yönetmek ve ilişkilerini korumak için bilişsel yeniden değerlendirme stratejisini kullanır​. Örnek: Bir erkek, partneriyle bir anlaşmazlık yaşadığında, bilişsel yeniden değerlendirme kullanarak olumsuz duygularını kontrol altına alabilir ve durumu daha olumlu bir perspektiften görmeye çalışabilir.

İlişkiler ve Duygusal Savunma Mekanizmalarının Olumsuz Etkileri: Duygusal korunma mekanizmaları, ilişkilerde çatışma, anlayışsızlık ve duygusal kopukluk yaratabilir. Erkeklerin bu mekanizmaları aşması ve daha sağlıklı duygusal tepkiler geliştirmesi, ilişkilerinde daha derin bir bağlantı ve anlayış oluşturmalarına yardımcı olabilir. Örnek: Eğer bir erkek, kendi hatalarını kabul etmek yerine sürekli olarak projeksiyon mekanizmasını kullanırsa (yani kendi hatalarını partnerine atfeder), bu, ilişkide anlayışsızlık ve çatışmaya yol açabilir.

Duygusal Korunma Mekanizmalarını Aşma: Erkeklerin duygusal korunma mekanizmalarını aşmaları, ilişkilerinde daha sağlıklı ve tatmin edici dinamikler oluşturmalarına yardımcı olabilir. Duygusal farkındalık ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi stratejiler, erkeklerin duygusal savunma mekanizmalarını aşmalarına ve ilişkilerinde daha olumlu sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabilir. Örnek: Bir erkek, duygusal korunma mekanizmalarını aşmak ve ilişkisinde daha sağlıklı iletişim kurabilmek için bir ilişki koçu ile çalışmayı seçebilir. İlişki koçu, erkeğe duygusal farkındalık kazandırabilir ve olumsuz duygusal tepkileri nasıl daha sağlıklı duygusal tepkilerle değiştireceğini öğretebilir.

Erkekler ve kadınlar arasındaki duygusal dinamikler

Erkekler ve kadınlar arasındaki duygusal dinamikler genellikle oldukça farklıdır. Kadınlar genellikle daha açık ve duygusal olarak erişilebilirken, erkekler bazen duygusal duvarlar inşa edebilirler. Bu durum, bir ilişkide iletişim kurmayı ve birbirimizi anlamayı zorlaştırabilir. Ama unutmayın, bu genellemeler herkes için geçerli değil, her birey farklıdır.

Bazı araştırmalar, kadınların genellikle erkeklerin duygusal yakınlık gösterememesinden veya göstermek istememesinden dolayı mutsuz olduğunu ortaya koyuyor​. Bu durum, kadınların erkeklerin duygusal olarak daha açık ve iletişime geçirilebilir olmalarını istemelerine neden olabilir.

Öte yandan, erkekler genellikle daha doğrudan ve duygusal olmayan kararlar alabilirler. Toplumun cinsiyet rolleri, erkekleri ve kadınları belirli davranış kalıplarına sıkıştırabilir ve bu durum ilişkileri olumsuz etkileyebilir​.

Duygusal dinamikler, günlük ilişki kalitesini de etkileyebilir. Örneğin, bir çiftin duygusal çalışması, yani birbirlerinin duygusal iyi oluşunu artırma çabaları, ilişki kalitesini olumlu bir şekilde etkileyebilir​.

Kadınlar genellikle ilişkiye daha fazla yatırım yapar ve daha fazla duygusal olarak dahil olurken, erkekler bazen ilişkide daha az ilgi gösterebilir. Bu, erkeklerin ilişkide daha az duygusal yatırım yapmasına ve dolayısıyla ilişkiden daha az tatmin olmasına neden olabilir​.

Duygusal duvarlar nedir?

Duygusal duvarlar, adından da anlaşılabileceği gibi, bireylerin duygusal acılarından ve hayal kırıklıklarından korunmalarına yardımcı olmak amacıyla inşa ettikleri görünmez bariyerlerdir. Şimdi, bir erkek olarak, bu duvarları neden oluşturduğumuzu ve bu duvarların arkasına neden sığındığımızı daha iyi anlayalım.

Erkekler neden duygusal duvarlar inşa eder?

Geçmiş Travmalar: Geçmişte yaşadığımız travmalar, duygusal duvarlar inşa etmemize neden olabilir. Örneğin, çocukluk döneminde yaşanan ailevi sorunlar veya önceki ilişkilerde yaşanan aldatma ve reddetme deneyimleri gibi. Bu tür deneyimler, bize duygusal olarak açılmamızın acı ve hayal kırıklığına yol açabileceğini öğretir. Dolayısıyla, yeni ilişkilerde aynı acıyı yaşamamak için duygusal duvarlar oluştururuz. Bu duvarlar, bizi olası acılardan korur, ama aynı zamanda yeni ilişkilerde duygusal bir bağ kurmamızı zorlaştırır.

Korkular ve Endişeler: Korkularımız ve endişelerimiz de duygusal duvarlar inşa etmemize neden olabilir. Duygusal olarak reddedilme veya yetersiz bulunma korkusu, bizi duygusal olarak açılmaktan alıkoyar. Ayrıca, duygusal olarak açılmak ve zayıf yönlerimizi göstermek, bizi savunmasız hissettirebilir ve bu da bizi endişelendirir. Bu duygusal duvarlar, bizi bu tür olumsuz duygulardan ve deneyimlerden korur, ama aynı zamanda ilişkilerimizde derin ve anlamlı bir bağ kurmamıza engel olabilir.

Erkeklerin bağımsızlık ve öz-yeterlilik ihtiyacı

Bağımsızlık ve Öz-Yeterlilik İhtiyacı: Erkek olarak, bağımsız ve öz-yeterli olmak, bize güç ve kontrol hissi verir. Kendimize ve başkalarına, zorluklarla başa çıkabileceğimizi ve hayatımızı yönlendirebileceğimizi kanıtlar. Aynı zamanda, bu ihtiyaçlar, başkalarına bağımlı olma korkumuzu ve zayıflık olarak algıladığımız herhangi bir durumu gizlememize yardımcı olur. Örneğin, bir erkek, ekonomik bağımsızlığı ve işinde başarılı olmayı, güç ve öz-yeterlilik sembolü olarak görebilir. Bu, kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve ailesini geçindirebildiğini gösterir.

İlişkiler Üzerindeki Etkiler:

 • Kontrol İhtiyacı: Bağımsızlık ve öz-yeterlilik ihtiyacı, ilişkilerde bir kontrol ihtiyacı yaratabilir. Bu durum, partnerimizin yaşamlarımızda daha az söz sahibi olmasına veya ilişkinin dinamiklerini kontrol etme ihtiyacımıza neden olabilir. Örneğin, bir erkek, ilişkisinin finansal yönlerini tamamen kontrol altında tutmayı tercih edebilir. Ancak bu, partnerinin finansal kararlara katılmasını engelleyebilir, bu da partnerinin değersiz ve dışlanmış hissetmesine neden olabilir.
 • Duygusal Açıklık Eksikliği: Bağımsızlık ihtiyacı, duygusal açıklık ve hassasiyet gösterme konusundaki tereddütlerimizi artırabilir. Duygusal olarak açılmak, bizi savunmasız hissettirebilir ve bu da bağımsızlık ve öz-yeterlilik algımızı tehdit edebilir. Bir erkek, işinde yaşadığı stres veya endişeyi paylaşmamayı tercih edebilir, çünkü bu durumu kendi başına çözmek isteyebilir. Ancak bu, partnerinin ona nasıl yardımcı olacağını bilmemesine ve erkeğin duygusal olarak ulaşılmaz olduğunu hissetmesine neden olabilir.
 • Yardım ve Destek Kabul Etme: Bağımsız ve öz-yeterli olma ihtiyacı, yardım ve destek kabul etmekte zorluk yaşamamıza neden olabilir. Partnerimizden yardım istemek, bize zayıf veya yetersiz hissettirebilir. Diyelim ki bir erkek, taşınma sürecinde yardım almayı reddeder çünkü her şeyi kendi başına yapabileceğini düşünür. Ancak bu durum, partnerinin ilişkiye katkıda bulunma ve yardımcı olma fırsatını kaçırmasına neden olabilir.

Erkeklerin duygularını yönetme ve ifade etme şekilleri

 • İçe Dönük İfade: Bazı erkekler stresli veya zor zamanlarla başa çıkmak için içlerine kapanabilirler. Örneğin, işte kötü bir gün geçirdiysen, eve geldiğinde sessizliği tercih edebilir ve duygularını içinde tutabilirsin.
 • Aktivite Odaklı İfade: Erkekler genellikle duygularını fiziksel veya etkinlik odaklı yollarla ifade ederler. Örneğin, sinirli olduğunda spor salonuna gitmek veya bir şeyler inşa etmek gibi fiziksel aktivitelerle duygularını yönlendirebilirsin.
 • Mizah Kullanımı: Mizah, erkekler için duygusal bir savunma mekanizması olabilir. Örneğin, zor bir konu hakkında konuşurken mizahı bir tampon olarak kullanabilir ve bu sayede duygusal konuları daha hafif bir şekilde ele alabilirsin.
 • Duygusal Kaçınma: Duygusal zorluklarla başa çıkmak yerine bazen belirli konuları veya duyguları tamamen kaçınabilirsin. Örneğin, bir ilişki sorununu çözmek yerine, konuyu değiştirebilir veya göz ardı edebilirsin.
 • Rasyonalizasyon: Duygusal zorlukları mantıklı açıklamalarla çözmeye çalışabilirsin. Örneğin, bir arkadaşınla yaşadığın bir anlaşmazlığı, onun sadece kötü bir gün geçirdiğini söyleyerek geçiştirebilirsin.
 • Problem Çözme Odaklı Yaklaşım: Erkekler genellikle duygusal zorluklar karşısında çözüm odaklı bir yaklaşım benimserler. Örneğin, partnerinle bir anlaşmazlık yaşarsan, hemen bir çözüm bulmaya çalışabilir ve duygusal etkileri göz ardı edebilirsin.

Sağlıklı Bir Duygusal Korunma Mekanizmasının Kilit Noktaları

Zor Durumlarla Başa Çıkma:

Diyelim ki işte zor bir gün geçirdin ve patronun seni eleştirdi. Eve geldiğinde, bu eleştiriyi rasyonalize edip, belki de patronun kötü bir gün geçirdiğini veya eleştirinin aslında kişisel olmadığını kendine söyleyebilirsin. İş yerinde yaşanan bir eleştiri durumunu düşün. Patronun, sunumundaki hataları eleştirdi ve bu, moralini bozdu. Eve geldiğinde, bu eleştiriyi “Belki de patronun kötü bir gün geçiriyordur, bu yüzden bu kadar sertti” şeklinde rasyonalize edebilirsin. Bu düşünce, kendini daha iyi hissettirmene ve olayı daha hafif görmene yardımcı olabilir.

Duygusal Tepkileri Kontrol Altına Alma:

Örneğin, bir arkadaşınla ciddi bir tartışma yaşadığında, bu tartışmayı rasyonalize edip, belki de arkadaşının stres altında olduğunu ve bu yüzden sana bağırdığını düşünebilirsin. Bu rasyonalizasyon, duygusal tepkini sakinleştirebilir ve arkadaşına karşı öfkeni kontrol etmene yardımcı olabilir. Bir arkadaşınla yaşanan bir tartışma örneğini ele alalım. Arkadaşın, planlarınızı son dakika iptal etti ve bu seni gerçekten sinirlendirdi. Ancak, “Belki de ciddi bir sebebi vardır, belki de acil bir durumla karşı karşıyadır” şeklinde rasyonalize edip, öfkeni kontrol altına alabilirsin.

Duygusal Acıyı Azaltma:

Bir ilişkinin sona ermesi gibi zor duygusal durumlar karşısında, rasyonalizasyon seni duygusal acıdan koruyabilir. Belki de ilişkinin sona ermesini, zamanlamaların yanlış olduğunu veya her iki tarafın da farklı yaşam hedeflerine sahip olduğunu düşünerek açıklayabilirsin. İlişkinin sona erdiği bir durumu düşün. Bu, duygusal olarak acı verici bir deneyim olabilir. Ancak, “Belki de doğru zaman değildi, belki de her birimiz kendi yaşam hedeflerimizi takip etmeliyiz” şeklinde rasyonalize ederek, bu duygusal acıyı hafifletebilirsin.

Duygusal Mesafe Oluşturma:

Rasyonalizasyon, duygusal olarak zorlayıcı durumlarla başa çıkmak için bir mesafe oluşturabilir. Örneğin, aile içi bir çatışmayı rasyonalize ederek, durumu daha objektif bir perspektiften görmene ve duygusal olarak bu durumdan bir adım geri atmaya yardımcı olabilir. Aile içinde yaşanan bir çatışma durumunu ele alalım. Annen ve kardeşin arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor ve bu seni geriyor. Ancak, “Belki de her iki taraf da stres altındadır ve bu yüzden birbirlerine karşı bu kadar sert davranıyorlar” şeklinde rasyonalize ederek, bu çatışmadan duygusal olarak bir adım geri atabilirsin.

Eleştirel ve savunmacı tavırların ilişkiler üzerindeki etkileri

 • Eleştirel Tavır: İlişkide eleştirel bir tavır sergilemek, partnerini yetersiz ve değersiz hissettirebilir. Örneğin, partnerinin yemek yapma şeklini sürekli eleştiriyorsan, bu onun kendini beceriksiz hissetmesine neden olabilir. Ayrıca, bu tür eleştiriler zamanla ilişkide duygusal mesafe yaratabilir ve iletişimi zedeler.
 • Savunmacı Tavır: Eleştirilere savunmacı bir tavırla yanıt vermek de ilişkiler üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Örneğin, partnerin seni temizlik konusunda eleştirdiğinde hemen savunmaya geçip, suçu ona atmaya çalışırsan, bu durum iletişim kopukluklarına ve anlaşmazlıklara yol açabilir.
 • Eleştirel ve Savunmacı Döngüsü: Eleştirel ve savunmacı tavırlar birbirini tetikleyebilir ve bu da ilişkide zararlı bir döngü yaratabilir. Sen eleştirdikçe, partnerin savunmaya geçer; partnerin savunmaya geçtikçe, sen daha fazla eleştiride bulunabilirsin. Bu döngü, zamanla ilişkinin duygusal bağını zedeler ve çözüm bulmayı zorlaştırır.
 • Duygusal Bağın ve Güvenin Erozyonu: Sürekli eleştiri ve savunmacılık, zaman içinde duygusal bağı ve güveni erode eder. Partnerinle arandaki güven ve anlayış kaybolduğunda, ilişki zor zamanlarda destek ve anlayış bulamaz hale gelir.
 • İletişim Yeteneklerinin Geliştirilmesi: İlişkide eleştirel ve savunmacı tavırları aşmak için, açık ve dürüst iletişim yeteneklerini geliştirmek önemlidir. Örneğin, ihtiyaçlarını ve duygularını nazik ve saygılı bir şekilde ifade ederek, partnerinle daha sağlıklı bir iletişim kurabilirsin.

İlişkiler Konusunda Kaynak Tavsiyesi: Çekici Alfa Serisi

Kadınlarla iletişim, flört ve ilişkiler konusunda 11 yıllık deneyimi hap gibi tek seferde yutmak ister misin? “Çekici Alfa Serisi” e-kitap setini okuyarak kendi en çekici halini ortaya çıkarabilirsin.

Basit etkileme taktikleriyle şimdiye kadar sonuç alamadıysan bunun sebebi rol yaptığın içindi. Bu kitapları okuyarak rol yapmadan kendini baştan aşağı değiştirerek gerçek bir alfa erkeğine dönüşmenin sırlarını keşfedebilirsin.

Toplam 503 sayfalık Türkiye’nin en kapsamlı ilişki setine sahip ol.

BURADAN detaylı bilgi alabilirsin.

 

çekici alfa banner